zondag 3 november 2013

Loflied aan de Liefde

Naar aanleiding van de uitzending 'Het Vermoeden' van IKON: Alex Verburg


Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak,
maar had de liefde niet,
ik ware schallend koper
of een rinkelende cimbaal.
2 Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette,
maar ik had de liefde niet,
ik ware niets.
3 Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand,
maar had de liefde niet,
het baatte mij niets.
4 De liefde is lankmoedig,
de liefde is goedertieren,
zij is niet afgunstig,
de liefde praalt niet,
zij is niet opgeblazen,
5 zij kwetst niemands gevoel,
zij zoekt zichzelf niet,
zij wordt niet verbitterd,
zij rekent het kwade niet toe.
6 Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid.
7 Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.

11 Toen ik een kind was,
sprak ik als een kind,
voelde ik als een kind,
overlegde ik als een kind.
Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was.
12 Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen,
doch straks van aangezicht tot aangezicht.
Nu ken ik onvolkomen,
maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben.

1 Korintiƫrs 13, 1 - 7 en 11 - 12 (NBG-vertaling 1951)


In het laatste jaar van zijn leven ontving pater Jan van Kilsdonk (1917-2008) bijna wekelijks Alex Verburg om zijn memoires te boekstaven. Van Kilsdonk, een legendarische figuur in de Amsterdamse studentenwereld, kon terugkijken op een lang en roerig leven, waarin hij geregeld in conflict raakte met Rome. Hij was aalmoezenier in NSB-kampen, godsdienstleraar van Kees Fens, Huub Oosterhuis en Antoine Bodar, en oprichter van de spraakmakende Studentenekklesia. Als pastor was hij een steun en toeverlaat voor studenten, later ook voor aidspatiĆ«nten. Zijn gesprekken `in de woeling van het leven¿ kregen doorgaans een vervolg in lange brieven. Hij was een barmhartig biechtvader, relativeerde `doodzonden¿, gaf homoparen zijn zegen en koesterde `een stille hartstocht nabij te zijn aan mensen in nood¿. Zijn levensverhaal leest als een moderne ars vivendi.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten