vrijdag 14 februari 2014

Citaat van H.C. Moolenburgh


"Die vreselijk belangrijke zaken als het halen van je artsenbul, het kopen van je eerste huis, de uitgave van je eerste boek en het vieren van een jubileum, lijken door ons bewustzijn achteloos opzij te worden geschoven. Ik weet er tenminste zelf niets meer van. Maar een plotseling opdoemende jonge ree op een Luxemburgs bergpaadje op mijn achtste jaar, het stille maanlicht op een zomernacht, weerspiegeld in een Drents vennetje op mijn tiende, een schaatstocht over het Alkmaarder-meer, met een harde oostenwind in de rug op mijn zestiende – al die dingen rijzen als bergtoppen hoog op boven de wolkenzee van vage herinneringen van zaken die we geacht worden zo hoog te moeten schatten." 

Vruchtbare Aarde, editie 1 2007

Geen opmerkingen:

Een reactie posten