zondag 14 september 2014

Fumes from rotting seaweed :-(

Ieder jaar neemt de overlast van rottend zeewier op ons eiland toe. Bij de afbraak van algen in zee komen gassen vrij. In hoge concentraties zijn deze zelfs giftig. De afbraak van algen is een natuurlijk proces. Maar inmiddels lijkt er sprake van disbalans, door de extreme algengroei in zeeën. 

'Wat zijn de oorzaken?',
vroegen wij ons lopend langs de kust af.
Je afsluiten voor onwelriekende gassen valt niet mee. 'Best pittig', zeggen we dan.

Zou de jaarlijkse toename van rottend wier, óók op ons eiland veroorzaakt worden door nitraten, afkomstig uit toenemende intensieve veehouderij? Nitraat dat wordt aangespoeld via de grote rivieren? Of spelen (ook) andere factoren een rol?


Geen opmerkingen:

Een reactie posten