woensdag 29 oktober 2014

French-Dutch Border


Voorlopig blijft het welkom-bord bij de Nederlands-Franse grens op Sint Maarten staan. Foto Today / Hilbert Haar

PHILIPSBURG / DEN HAAG – Een bericht dat maandag op de website van de NOS verscheen over het Franse dreigement om het Verdrag van Concordia op te zeggen en grensbewaking en visa-verplichtingen in te voeren op Sint Maarten, heeft voor de nodige beroering gezorgd.

Volgens René Dosière, voorzitter van een Franse parlementscommissie verrijkt het Nederlands deel van het eiland zich ten koste van de Franse kant. De Nederlandse regering staat volgens de 73-jarige politicus onverschillig tegenover de economische malheur op het Franse deel. Franse ambtenaren wisselen hun euro salaris om in dollars. Volgens Dosière winnen ze daarmee 30 procent aan koopkracht en besteden ze dat geld niet aan de Franse kant.

Geen voorstel
Een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag laat weten dat Dosière zijn zorgen al in juli naar voren heeft gebracht bij de behandeling van een rapport van een parlementaire commissie in het Franse parlement.


“Bij die behandeling werd het belang onderstreept de problematiek gezamenlijk te bespreken,” meldt de woordvoerder. Hij voegt hier aan toe dat dit in de praktijk ook al gebeurt. “Dit komt onder andere aan bod in een vierpartijen overleg tussen Frankrijk, het Koninkrijk der Nederlanden, Saint Martin en Sint Maarten. Het laatste vierpartijen overleg was in januari. Daar werd onder meer gesproken over militaire samenwerking, politie- en douanesamenwerking, verdragen, EU, onderwijs, gezondheid en sociale zaken. Een volgend overleg kan worden gepland als het nieuwe cabinet van Sint Maarten is geïnstalleerd.”

Door Hilbert Haar
De kustlijn van Philipsburg op Sint MaartenANP
Het Franse deel van het Caribische eiland Sint Maarten verarmt; het Nederlandse deel wordt juist steeds rijker. Franse politici zijn boos. "Dit kan niet voortduren, we moeten iets doen."
Volgens een Franse parlementscommissie verrijkt het Nederlandse deel, in het zuiden, zich over de rug van het Franse deel in het noorden. "Het Nederlandse en het Franse deel zijn twee compleet verschillende economieën, zonder dat er een grens of douane is", zegt commissievoorzitter René Dosière.

Koopkracht

Sint Maarten werd in 1648 in het Verdrag van Concordia in tweeën gedeeld. Er kwam vrij verkeer van mensen en goederen. En dat breekt de Fransen nu op. "Al het geld dat Frankrijk in het Franse deel van het eiland stopt, komt terecht in het zuidelijke gebied dat deel uitmaakt van het Nederlandse koninkrijk", verklaart Dosière.
Het Franse deel maakt onderdeel uit van de EU; het Nederlandse deel niet. "In het Hollandse Sint Maarten zijn de regels soepeler, de lonen en belastingen lager en de producten goedkoper." In het Franse deel wordt bovendien de euro gebruikt, in het Nederlandse de dollar.
Franse ambtenaren wisselen hun salaris, dat in euro's wordt uitgekeerd, meteen om tegen gunstige wisselkoersen in het zuiden. Volgens Dosière doen duizenden Fransen dat iedere maand. Daarmee winnen ze 30 procent aan koopkracht.
Ze geven hun geld ook uit in het Nederlandse deel, omdat alles daar veel goedkoper is. Steeds meer Franse ondernemers vertrekken naar het Nederlandse deel om daar geld te verdienen.
Het geld uit de Franse staatskas gaat dus naar het Nederlandse deel, concludeert de parlementscommissie. Frankrijk subsidieert de ontwikkeling van Nederland op Sint Maarten.

Migranten

Een ander probleem is dat het Franse deel ongewild wordt opgezadeld met migranten. "De migranten komen binnen via het Nederlandse deel, want daar wordt nauwelijks gecontroleerd", vertelt Dosière. "De Nederlandse agenten weten dat de migranten toch doorreizen naar het Franse deel, omdat ze daar makkelijker onderwijs, gezondheidszorg en een uitkering krijgen."
Volgens Dosière haalt de Nederlandse regering haar schouders op en wil die niet meewerken aan verandering. "Als er niets gebeurt, kan Frankrijk niet anders dan het verdrag van Concordia opzeggen. Desnoods komen er echte grenzen op Sint Maarten met controles en visa."

English translation
The French part of the Caribbean island of Sint Maarten is been impoverished; the Dutch part is just getting richer. French politicians are angry. “This can not continue, we have to do something.”According to a French parliamentary committee the Dutch part is enriching, in the south, over the back of the French side in the north. ” The Dutch and the French side have two completely different economies , without a border or customs,” said committee chairman René Dosière .
Purchasing power
Sint Maarten was divided in two parts in 1648 known as the Treaty of Concordia. There is free movement of people and goods. And that is what is breaking the French now. “All the money that France puts into the French part of the island, ends up in the southern part, the Dutch kingdom,” explains Dosière .
The French part is part of the EU; the Dutch part of the island is not. “In the Sint Maarten the rules are more flexible, wages and taxes are lower and consumer products are cheaper. ” On the French part of the island the euro is used and the Dutch side is mainly in dollars.
French officials exchange their salary which is paid in euros immediately to favorable exchange rates in the south. According to Dosière thousands of French do that every month. Thus they win 30 percent of their purchasing power.
They give out their moneys on the Dutch part of the island, because everything is much cheaper there. More and more French entrepreneurs leave and establish their busineses on the Dutch part to earn money.
So the money from the French state goes to the Dutch side, the parliamentary committee concludes. France subsidizes the development of the Netherlands in St. Maarten.
Immigrant’s
Another problem is that the French part is unwillingly saddled with migrants. “The immigrant’s enter through the Dutch side because there is little monitoring,” says Dosière. ” The Dutch agents know that the immigrant’s still travel to the French side, because they can get free education, health and social benefits. “
According to Dosière the Dutch Government shrugs its shoulders and is uncooperative to change. ” If nothing happens, France can do nothing but denounce the “Treaty of Concordia”. If necessary get border controls on St Maarten and implement visa requirements. 

1 opmerking:

  1. Wat zijn dat voor migranten? Waar komen zij vandaan? Herken jij wat er hier verteld wordt? Wat stellen de Fransen als oplossing voor behalve grenzen sluiten? In Nederland hoorde ik over St. Marten de laatste tijd verhalen over corruptie.

    BeantwoordenVerwijderen