donderdag 25 december 2014

donderdag 18 december 2014

zaterdag 13 december 2014

Piramides van SXM

Piramides met eigen Sfinx(je)

Vlindertje aan Zee

Een vlindertje uit het water, dat intact het eiland op vloog. Ben verliefd op dit mantelschelpje, met fragiele vleugeltjes vol uitbundige kleuren (purper rood en roze). Vanaf de top lopen ragfijne, radiale ribben als een waaiertje uit. Aan weerszijden van de top is een vleugelvormig uitsteeksel zichtbaar, het oortje van het schelpje. 

Levend in zee kunnen ze zwemmen door hun vleugeltjes (schelpklepjes) open en dicht te doen. Een echt zeevlindertje dus. Ik vind het een mooi creatuurtje. En dat ik het mantelschelpje vond met de vleugeltjes nog aan elkaar is best een wonder. 

Dit wondertje lijkt qua kleur en vormeigenschappen veel op de 'Caribische leeuwenpootmantel' (Nodipecten nodosus), maar het betreft dan wel een Madurodam-uitvoering, slechts een paar centimeter groot.Vlinders aan zee, ik spotte ze vandaag 13 december 2014 en werd zo blij van zoveel vlinders bij elkaar dat ik het niet kon laten ze direct op het plaatje te zetten. Het lijkt best aardig te gaan met de vlinderstand op ons eiland. Op de heuvels waar de paarden en ezels grazen, staan voldoende waardplanten. G-Star


Gevonden Wonderlijk Voorwerp
7 december 2014


Voor Niels, de grootse Kauri na vijf jaar Caribbean ...donderdag 11 december 2014

Falke, mein Falke

American Kestrel / Amerikaanse Torenvalk

Na maanden weer de route gepakt naar de eilandjes in zee. Het Caribische Winterseizoen laat zich kennen in de zee. Ruigere golven beletten ons de laatste oversteek te maken. Met het zicht op shellman's post, blijven we slenteren op het eerste eiland. En daar vond Niels zijn Amerikaanse Torenvalkje: Killy-killy. Plaatjes maken, want zoveel valkjes spotten we hier niet. 


" Falke, mein Falke
du wiedergefundener
Wo führst du mich hin,
du kluger Fogel?"

H. von Hoffmannsthal11 december 2014
American Kestrel (Falco sparverius caribaearum)


Locally known as the Killy-killy because of its distinctive call, the kestrel is a small falcon that is quite common on St. Martin. Our subspecies is endemic to Puerto Rico and the Lesser Antilles.

The kestrel feeds primarily on lizards, insects and other small animals and is most often seen on a tall branch, rock, cactus or electric line where it can survey the surrounding are for prey. Once prey is spotted, the bird will swoop down to make the catch, then return to a high perch to eat it. In some areas, kestrels may also be seen using air currents to hover over the ground in search of food.

The male and female kestrel are slightly different in appear- ance.The upperside of the male’s wings are blue-gray, while the female’s are brown like her back.

The kestrel is a full-time, breeding resident on the island. They are seen regularly in urban areas, and seem relatively comfortable with the presence of humans, unlike the other birds of prey on the island.

Bron: The incomplete Guide of Wildlife of Saint Martin By Mark Yokoyama

dinsdag 2 december 2014

Grijzigheid

geit op steen, op een grijze dag
Memento

Concentratie 

Roerloze herinneringen 
uit een deinend leven.
Traag vervaagd
Begraven achter glas.


december 2014Nick Drake - Fruit Tree


Fame is but a fruit tree
So very unsound.
It can never flourish
‘til its stock is in the ground
So men of fame
Can never find a way
‘til time has flown
Far from their dying day
Forgotten while you’re here
Remembered for a while
A much updated ruin
From a much outdated style
Life is but a memory
Happened long ago
Theatre full of sadness
For a long forgotten show
Seems so easy
Just to let it go on by
‘til  you stop and wonder
Why you never wondered why
Safe in the womb
Of an everlasting night
You find the darkness can
Give the brightest light
Safe in your place deep in the earth
That’s when they’ll know what you were truly worth
Forgotten while you’re here
Remembered for a while
A much updated ruin
From a much outdated style
Fame is but a fruit tree
So very unsound
It can never flourish
‘til it’s stock is in the ground
So men of fame
Can never find a way
‘til time has flown
Far from their dying day
Fruit tree, fruit tree
No-one knows you but the rain and the air
Don’t you worry
They’ll stand and stare when you’re gone
Fruit tree, fruit tree
Open your eyes to another year
They’ll all know
That you were here when you’re gone

Nick Drake - Three HoursThree hours from sundown
Jeremy flies
Hoping to keep
The sun from his eyes
East from the city
And down to the cave
In search of a master
In search of a slave
Three hours from London
Jacomo’s free
Taking his woes
Down to the sea
In search of a lifetime
To tell when he’s home
In search of a story
That’s never been known
Three hours from speaking
Everyone’s flown
Not wanting to be
Seen on their own
Three hours is needed
To leave from them all
Three hours to wonder
And three hours to fall
Three hours from sundown
Jeremy flies
Hoping to keep
The sun from his eyes
East from the city
And down to the cave
In search of a master
In search of a slave

zondag 30 november 2014

Nick Drake - RivermanBetty came by on her way
Said she had a word to say
About things today
And fallen leaves
Said she hadn’t heard the news
Hadn’t had the time to choose
A way to lose
But she believes
Gonna see the river man
Gonna tell him all I can
About the plan
For lilac time
If he tells me all he knows
About the way his river flows
And all night shows
In summertime
Betty said she prayed today
For the sky to blow away
Or maybe stay
She wasn’t sure
For when she thought of summer rain
Calling for her mind again
She lost the pain
And stayed for more
Gonna to see the river man
Gonna to tell him all I can
About the ban
On feeling free
If he tells me all he knows
About the way his river flows
I don’t suppose
It’s meant for me
Oh, how they come and go

woensdag 29 oktober 2014

French-Dutch Border


Voorlopig blijft het welkom-bord bij de Nederlands-Franse grens op Sint Maarten staan. Foto Today / Hilbert Haar

PHILIPSBURG / DEN HAAG – Een bericht dat maandag op de website van de NOS verscheen over het Franse dreigement om het Verdrag van Concordia op te zeggen en grensbewaking en visa-verplichtingen in te voeren op Sint Maarten, heeft voor de nodige beroering gezorgd.

Volgens René Dosière, voorzitter van een Franse parlementscommissie verrijkt het Nederlands deel van het eiland zich ten koste van de Franse kant. De Nederlandse regering staat volgens de 73-jarige politicus onverschillig tegenover de economische malheur op het Franse deel. Franse ambtenaren wisselen hun euro salaris om in dollars. Volgens Dosière winnen ze daarmee 30 procent aan koopkracht en besteden ze dat geld niet aan de Franse kant.

Geen voorstel
Een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag laat weten dat Dosière zijn zorgen al in juli naar voren heeft gebracht bij de behandeling van een rapport van een parlementaire commissie in het Franse parlement.


“Bij die behandeling werd het belang onderstreept de problematiek gezamenlijk te bespreken,” meldt de woordvoerder. Hij voegt hier aan toe dat dit in de praktijk ook al gebeurt. “Dit komt onder andere aan bod in een vierpartijen overleg tussen Frankrijk, het Koninkrijk der Nederlanden, Saint Martin en Sint Maarten. Het laatste vierpartijen overleg was in januari. Daar werd onder meer gesproken over militaire samenwerking, politie- en douanesamenwerking, verdragen, EU, onderwijs, gezondheid en sociale zaken. Een volgend overleg kan worden gepland als het nieuwe cabinet van Sint Maarten is geïnstalleerd.”

Door Hilbert Haar
De kustlijn van Philipsburg op Sint MaartenANP
Het Franse deel van het Caribische eiland Sint Maarten verarmt; het Nederlandse deel wordt juist steeds rijker. Franse politici zijn boos. "Dit kan niet voortduren, we moeten iets doen."
Volgens een Franse parlementscommissie verrijkt het Nederlandse deel, in het zuiden, zich over de rug van het Franse deel in het noorden. "Het Nederlandse en het Franse deel zijn twee compleet verschillende economieën, zonder dat er een grens of douane is", zegt commissievoorzitter René Dosière.

Koopkracht

Sint Maarten werd in 1648 in het Verdrag van Concordia in tweeën gedeeld. Er kwam vrij verkeer van mensen en goederen. En dat breekt de Fransen nu op. "Al het geld dat Frankrijk in het Franse deel van het eiland stopt, komt terecht in het zuidelijke gebied dat deel uitmaakt van het Nederlandse koninkrijk", verklaart Dosière.
Het Franse deel maakt onderdeel uit van de EU; het Nederlandse deel niet. "In het Hollandse Sint Maarten zijn de regels soepeler, de lonen en belastingen lager en de producten goedkoper." In het Franse deel wordt bovendien de euro gebruikt, in het Nederlandse de dollar.
Franse ambtenaren wisselen hun salaris, dat in euro's wordt uitgekeerd, meteen om tegen gunstige wisselkoersen in het zuiden. Volgens Dosière doen duizenden Fransen dat iedere maand. Daarmee winnen ze 30 procent aan koopkracht.
Ze geven hun geld ook uit in het Nederlandse deel, omdat alles daar veel goedkoper is. Steeds meer Franse ondernemers vertrekken naar het Nederlandse deel om daar geld te verdienen.
Het geld uit de Franse staatskas gaat dus naar het Nederlandse deel, concludeert de parlementscommissie. Frankrijk subsidieert de ontwikkeling van Nederland op Sint Maarten.

Migranten

Een ander probleem is dat het Franse deel ongewild wordt opgezadeld met migranten. "De migranten komen binnen via het Nederlandse deel, want daar wordt nauwelijks gecontroleerd", vertelt Dosière. "De Nederlandse agenten weten dat de migranten toch doorreizen naar het Franse deel, omdat ze daar makkelijker onderwijs, gezondheidszorg en een uitkering krijgen."
Volgens Dosière haalt de Nederlandse regering haar schouders op en wil die niet meewerken aan verandering. "Als er niets gebeurt, kan Frankrijk niet anders dan het verdrag van Concordia opzeggen. Desnoods komen er echte grenzen op Sint Maarten met controles en visa."

English translation
The French part of the Caribbean island of Sint Maarten is been impoverished; the Dutch part is just getting richer. French politicians are angry. “This can not continue, we have to do something.”According to a French parliamentary committee the Dutch part is enriching, in the south, over the back of the French side in the north. ” The Dutch and the French side have two completely different economies , without a border or customs,” said committee chairman René Dosière .
Purchasing power
Sint Maarten was divided in two parts in 1648 known as the Treaty of Concordia. There is free movement of people and goods. And that is what is breaking the French now. “All the money that France puts into the French part of the island, ends up in the southern part, the Dutch kingdom,” explains Dosière .
The French part is part of the EU; the Dutch part of the island is not. “In the Sint Maarten the rules are more flexible, wages and taxes are lower and consumer products are cheaper. ” On the French part of the island the euro is used and the Dutch side is mainly in dollars.
French officials exchange their salary which is paid in euros immediately to favorable exchange rates in the south. According to Dosière thousands of French do that every month. Thus they win 30 percent of their purchasing power.
They give out their moneys on the Dutch part of the island, because everything is much cheaper there. More and more French entrepreneurs leave and establish their busineses on the Dutch part to earn money.
So the money from the French state goes to the Dutch side, the parliamentary committee concludes. France subsidizes the development of the Netherlands in St. Maarten.
Immigrant’s
Another problem is that the French part is unwillingly saddled with migrants. “The immigrant’s enter through the Dutch side because there is little monitoring,” says Dosière. ” The Dutch agents know that the immigrant’s still travel to the French side, because they can get free education, health and social benefits. “
According to Dosière the Dutch Government shrugs its shoulders and is uncooperative to change. ” If nothing happens, France can do nothing but denounce the “Treaty of Concordia”. If necessary get border controls on St Maarten and implement visa requirements. 

maandag 20 oktober 2014

Triton Trilateraal

Het was heerlijk hiken afgelopen weekend. Een zachte bries bracht iets fris mee. Alsof je in volle warmte de deur van je koelkast even opent en sluit. De zaterdag droeg een room zijden jurk. Zomers gekleed om zo vanaf de veranda over zee te staren. Wij hebben tot aan schemer gelopen, rustig gezeten en met onze ogen over een rustige zee gevaren. Wat een lieve energie gaf deze dag.

De orkaan die een week geleden huishield op het eiland heeft zijn stempel gezet langs de kust waar we dikwijls lopen. De rotsen zijn woest gebezemd. Een enkele meters hoge wal van steen, zand, kalk, schelp- en koraalresten langs de kust is ruig omgeploegd. Het 'wandelpad' vraagt nu om nog meer oplettendheid van de ervaren loper. Ieder stap die gezet wordt, is er één van aftasten en balanceren. Dat maakt de tocht net iets spannender dan gebruikelijk. Het was leuk!

Een uitdaging om ruwe meters met Emma op de arm af te leggen. En ja, dan gebeurt er wel eens wat. Even was ik met mijn aandacht in een andere wereld en daar ging het mis. Ik klapte, met een Chihuahua - die overigens al wel het e.e.a. gewend is - nog op mijn arm richting grond. Emma kundig balancerend op mijn rechterarm heeft de grond niet geraakt. Zij bleef ongedeerd. Ik brak mijn val met linkerarm en -hand. Bijgevolg, een ingescheurde ringvingernagel en schrammen op mijn elleboog. Dat leed werd snel vergeten na wat sterilon en een pleister, want 

Niels vond maar liefst drie Tritonhorens tijdens onze klim. A huge one, a medium size Triton and last but not least a small precious beauty. Dat was om het in straattaal uit te drukken, kicken! Vandaag heb ik met mijn dremel plekjes rode alg van de schelpen verwijderd, ze goed gewassen en uitgespoeld en voorzien van een laagje olie. Klaar voor de photoshoot. 

En om eerlijk te zijn: Ben trots op deze Tritons. Het is echt een kunst ze te vinden langs de kust. En dan vindt Niels er zomaar drie achter elkaar! Daarom de oudjes ook even van stal gehaald voor een volle meeting na het Triton Trilateraal. Niels is voor een aantal dagen off-island, maar zal zijn vondsten zeker op afstand bewonderen door een bezoek aan het blog. Hij zal verrast zijn.

Charonia tritons  / Grote Tritonhorens / Triton's Trumpet, 
wat een heerlijk, fijne schelp!