vrijdag 31 januari 2014

Pandit Ravi Shankar - Dhun Man Pasand

Pandit Ravi Shankar - Sitar
Kumar Bose - Tabla
Dhun Man Pasand
Album "North India : Pandit Ravi Shankar"


The Time of Mating ...

1. Ritual Tributes2. Ritual Obligation


3. Ritual Obeisance4. Ritual Combat Dance5. Ritual Epilogue


zondag 26 januari 2014

Van simplisme naar realisme en terug

Vanmiddag zat ik kort vanaf de waterlijn in alle rust de beweging van het water te bestuderen. Op zeewater kun je promoveren en je blindstaren. Ben realistisch genoeg te beseffen dat zelfs een jaren vullend studieprogramma mij alle geheimnissen van de beweging van dat zeewater dat mij zo weet te betoveren, niet zal prijsgeven. 

Ik dacht aan Lao Zte's uitspraak 'Hoe meer je weet, hoe minder je weet'. Met zijn waardevolle gedachte werd opnieuw onder mijn aandacht gebracht dat ook ik van weinig weet. Ik ben een 'niet-weter'. En met dit predikaat wil ik mezelf geenszins tekort doen of vissen naar een goedbedoeld compliment uit de wereldzee van weters. 

Heus, ik tracht in mijn benadering van het werkelijkheidsmodel waarin gevangen, voldoende realisme te bewaren. En natuurlijk weet ik als niet-weter, dat ook veel- en  allesweters aan de grenzen van al hun kennis met vragen blijven zitten. Een zilte troost voor mij, de niet-weter, daar aan die kust.

Ondanks mijn pogingen voldoende realisme te waarborgen in mijn handel, wandel en stumperig gevolg trekken, betrap ik mezelf erop dat ik bij bestudering en bewondering van natuurlijke fenomenen nog graag blijf hangen in het zogeheten 'magisch denken'. Een kinderlijke trek, zo zou je kunnen vinden. Een mening die overigens nooit in mijzelf is opgekomen, beken ik nu. Tot zojuist. 

Nadat ik me had verdiept in de natuurkundige beschrijving van de golf en de lopende transversale golven, viel even niet langer te bouwen en vertrouwen op mijn werkelijkheidsmodel van het magisch denken. Mijn 'magisch simplisme', aldus veel- en allesweters. Wat mij betreft een contradictio in terminis, omdat een bezieling van al wat leeft door die grotere bovennatuurlijke, onnoembare kracht, niet bepaald simpel genoemd kan worden of zich eenvoudig in een model laat vangen.

Anyway, in mijn poging onderstaand te doorgronden, ging ik mank. Ik ben een wetende niet-weter, vaag bewust onbekwaam, dat staat voorlopig vast. Voor mij is het een en ander nog in donkere sluiers gehuld. 


Een golf bestaat uit een patroon dat gevormd wordt door een reeks deeltjes, die een harmonische trilling uitvoeren en daarbij de trillingsenergie aan elkaar doorgeven. Dat kan alleen als de deeltjes aan elkaar gekoppeld zijn: ze moeten krachten op elkaar kunnen uitoefenen. De beweging van elk deeltje afzonderlijk kan beschreven worden met de formule:
u(t)=A.sin2π(f.t + Φ)
waarin de uitwijking uit de evenwichtsstand is op tijdstip t, de maximale uitwijking of amplitude, de frequentie van de trillende deeltjes, en Φ het faseverschil. Omdat het faseverschil van de trillende deeltjes afhankelijk is van de afstand tot de bron, voeren ze allemaal dezelfde beweging uit maar dan wel ná elkaar: dat geeft juist de karakteristieke golfvorm. Deze golf wordt dan vastgelegd met de formule:

λ=v/f 
waarin λ de golflengte, de golfsnelheid en de frequentie is.
Zondag Trofees

Niels vond dit wonder ...en Hedy deze ...

Hokjesgeest


De Hokjesgeest blaast kavels van rechtlijnigheid over het meanderend landschap. 
Slaat piketpaaltjes. 
Categoriseert, simplificeert, generaliseert 
de tot eenheid verbonden veelheid. 
In ruil voor overzicht. 
Bewerkbare stukjes land. 
Nu maar hopen dat hierop wortels van Fantasie schieten.

Hedy25 januari 2014zondag 19 januari 2014

Andere Namen

"Hij is een kind, een héél oud kind
Zo eentje zoals je ze alleen in sprookjesboeken vindt ... "

"Hij is klaar wakker als wij slapen ..."Dierbare afgestorvene

Niet meer voor- of achteruit
en als hij niet den geest had gegeven
zou hij zijwaarts gaan.
Replenishment H&H4Ages

Zojuist de openlucht-winkel van mijn Shellman bevoorraad. En dit keer betrof het niet alleen door onszelf gevonden mooi materiaal. Er prijken nu ook twee 'Shell Boxes' op zijn houten tafel. Die had ik vanochtend na het ontbijt voor hem gevuld. Helaas was de ondernemer zelf niet aanwezig toen ik met mijn benenwagen voorreed, maar hij vindt mijn donaties vast op een later moment bij thuiskomst. 

Niels vermoedt dat Shellman niet precies weet wat ie er mee aan moet, maar ik schat zijn ondernemerschap anders in. Leuk vind ik de gedachte dat over een aantal weken mijn 'H&H4Ages' Boxes mogelijk ergens in een Japanse, Russische of Amerikaanse huiskamer staan. Ergens ver weg van Sint Maarten. 

Ben natuurlijk ook benieuwd naar de reactie van Shellman, die volgens Niels ongeveer als volgt zal luiden: 'Oh Lord, thank you!'. Ik denk zelf meer in de richting van een kleine glimlach met pretogen. Mochten mijn shell-boxjes aftrek vinden, dan zal ik de Shellman op z'n tijd blijven bevoorraden. 

Als ik toerist zou zijn, zou ik zeker een Shell-box kopen ;-). Maar ik ben dan ook het 'Schelpenmeisje'. 


vrijdag 17 januari 2014

'Zo Boven, Zo Beneden'

Harbour's View
17 januari 2014, Hedy 


Händel: Solomon, With thee th'unshelter'd & May no rash 6/7

Loner

Ik maak geen deel uit van een plaag
een zwerm is mij teveel
sta vaak eenkennig aan de kant
en heb daar part nog deel
aan composities van 't groot orkest
het lokken, het gekrakeel.

Ben ik die loner aan de kust
- pas echt gemeend senang -
als ik wat heen en weer marcheer
en doelloos met gezang
van rots naar rots die zachte toon
de stilte zo graag vang?

Ik maak geen deel uit van een plaag
geen uittocht in 't verschiet
strijk uit het niets met vleugels
tonen voor een nieuw lied.


Hedy, 16 januari 2014

Antoine Chapon

Studio Gallery in Cul de Sac, Antoine Chapon

Some Giclee Watercolors I like