woensdag 29 oktober 2014

French-Dutch Border


Voorlopig blijft het welkom-bord bij de Nederlands-Franse grens op Sint Maarten staan. Foto Today / Hilbert Haar

PHILIPSBURG / DEN HAAG – Een bericht dat maandag op de website van de NOS verscheen over het Franse dreigement om het Verdrag van Concordia op te zeggen en grensbewaking en visa-verplichtingen in te voeren op Sint Maarten, heeft voor de nodige beroering gezorgd.

Volgens René Dosière, voorzitter van een Franse parlementscommissie verrijkt het Nederlands deel van het eiland zich ten koste van de Franse kant. De Nederlandse regering staat volgens de 73-jarige politicus onverschillig tegenover de economische malheur op het Franse deel. Franse ambtenaren wisselen hun euro salaris om in dollars. Volgens Dosière winnen ze daarmee 30 procent aan koopkracht en besteden ze dat geld niet aan de Franse kant.

Geen voorstel
Een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag laat weten dat Dosière zijn zorgen al in juli naar voren heeft gebracht bij de behandeling van een rapport van een parlementaire commissie in het Franse parlement.


“Bij die behandeling werd het belang onderstreept de problematiek gezamenlijk te bespreken,” meldt de woordvoerder. Hij voegt hier aan toe dat dit in de praktijk ook al gebeurt. “Dit komt onder andere aan bod in een vierpartijen overleg tussen Frankrijk, het Koninkrijk der Nederlanden, Saint Martin en Sint Maarten. Het laatste vierpartijen overleg was in januari. Daar werd onder meer gesproken over militaire samenwerking, politie- en douanesamenwerking, verdragen, EU, onderwijs, gezondheid en sociale zaken. Een volgend overleg kan worden gepland als het nieuwe cabinet van Sint Maarten is geïnstalleerd.”

Door Hilbert Haar
De kustlijn van Philipsburg op Sint MaartenANP
Het Franse deel van het Caribische eiland Sint Maarten verarmt; het Nederlandse deel wordt juist steeds rijker. Franse politici zijn boos. "Dit kan niet voortduren, we moeten iets doen."
Volgens een Franse parlementscommissie verrijkt het Nederlandse deel, in het zuiden, zich over de rug van het Franse deel in het noorden. "Het Nederlandse en het Franse deel zijn twee compleet verschillende economieën, zonder dat er een grens of douane is", zegt commissievoorzitter René Dosière.

Koopkracht

Sint Maarten werd in 1648 in het Verdrag van Concordia in tweeën gedeeld. Er kwam vrij verkeer van mensen en goederen. En dat breekt de Fransen nu op. "Al het geld dat Frankrijk in het Franse deel van het eiland stopt, komt terecht in het zuidelijke gebied dat deel uitmaakt van het Nederlandse koninkrijk", verklaart Dosière.
Het Franse deel maakt onderdeel uit van de EU; het Nederlandse deel niet. "In het Hollandse Sint Maarten zijn de regels soepeler, de lonen en belastingen lager en de producten goedkoper." In het Franse deel wordt bovendien de euro gebruikt, in het Nederlandse de dollar.
Franse ambtenaren wisselen hun salaris, dat in euro's wordt uitgekeerd, meteen om tegen gunstige wisselkoersen in het zuiden. Volgens Dosière doen duizenden Fransen dat iedere maand. Daarmee winnen ze 30 procent aan koopkracht.
Ze geven hun geld ook uit in het Nederlandse deel, omdat alles daar veel goedkoper is. Steeds meer Franse ondernemers vertrekken naar het Nederlandse deel om daar geld te verdienen.
Het geld uit de Franse staatskas gaat dus naar het Nederlandse deel, concludeert de parlementscommissie. Frankrijk subsidieert de ontwikkeling van Nederland op Sint Maarten.

Migranten

Een ander probleem is dat het Franse deel ongewild wordt opgezadeld met migranten. "De migranten komen binnen via het Nederlandse deel, want daar wordt nauwelijks gecontroleerd", vertelt Dosière. "De Nederlandse agenten weten dat de migranten toch doorreizen naar het Franse deel, omdat ze daar makkelijker onderwijs, gezondheidszorg en een uitkering krijgen."
Volgens Dosière haalt de Nederlandse regering haar schouders op en wil die niet meewerken aan verandering. "Als er niets gebeurt, kan Frankrijk niet anders dan het verdrag van Concordia opzeggen. Desnoods komen er echte grenzen op Sint Maarten met controles en visa."

English translation
The French part of the Caribbean island of Sint Maarten is been impoverished; the Dutch part is just getting richer. French politicians are angry. “This can not continue, we have to do something.”According to a French parliamentary committee the Dutch part is enriching, in the south, over the back of the French side in the north. ” The Dutch and the French side have two completely different economies , without a border or customs,” said committee chairman René Dosière .
Purchasing power
Sint Maarten was divided in two parts in 1648 known as the Treaty of Concordia. There is free movement of people and goods. And that is what is breaking the French now. “All the money that France puts into the French part of the island, ends up in the southern part, the Dutch kingdom,” explains Dosière .
The French part is part of the EU; the Dutch part of the island is not. “In the Sint Maarten the rules are more flexible, wages and taxes are lower and consumer products are cheaper. ” On the French part of the island the euro is used and the Dutch side is mainly in dollars.
French officials exchange their salary which is paid in euros immediately to favorable exchange rates in the south. According to Dosière thousands of French do that every month. Thus they win 30 percent of their purchasing power.
They give out their moneys on the Dutch part of the island, because everything is much cheaper there. More and more French entrepreneurs leave and establish their busineses on the Dutch part to earn money.
So the money from the French state goes to the Dutch side, the parliamentary committee concludes. France subsidizes the development of the Netherlands in St. Maarten.
Immigrant’s
Another problem is that the French part is unwillingly saddled with migrants. “The immigrant’s enter through the Dutch side because there is little monitoring,” says Dosière. ” The Dutch agents know that the immigrant’s still travel to the French side, because they can get free education, health and social benefits. “
According to Dosière the Dutch Government shrugs its shoulders and is uncooperative to change. ” If nothing happens, France can do nothing but denounce the “Treaty of Concordia”. If necessary get border controls on St Maarten and implement visa requirements. 

maandag 20 oktober 2014

Triton Trilateraal

Het was heerlijk hiken afgelopen weekend. Een zachte bries bracht iets fris mee. Alsof je in volle warmte de deur van je koelkast even opent en sluit. De zaterdag droeg een room zijden jurk. Zomers gekleed om zo vanaf de veranda over zee te staren. Wij hebben tot aan schemer gelopen, rustig gezeten en met onze ogen over een rustige zee gevaren. Wat een lieve energie gaf deze dag.

De orkaan die een week geleden huishield op het eiland heeft zijn stempel gezet langs de kust waar we dikwijls lopen. De rotsen zijn woest gebezemd. Een enkele meters hoge wal van steen, zand, kalk, schelp- en koraalresten langs de kust is ruig omgeploegd. Het 'wandelpad' vraagt nu om nog meer oplettendheid van de ervaren loper. Ieder stap die gezet wordt, is er één van aftasten en balanceren. Dat maakt de tocht net iets spannender dan gebruikelijk. Het was leuk!

Een uitdaging om ruwe meters met Emma op de arm af te leggen. En ja, dan gebeurt er wel eens wat. Even was ik met mijn aandacht in een andere wereld en daar ging het mis. Ik klapte, met een Chihuahua - die overigens al wel het e.e.a. gewend is - nog op mijn arm richting grond. Emma kundig balancerend op mijn rechterarm heeft de grond niet geraakt. Zij bleef ongedeerd. Ik brak mijn val met linkerarm en -hand. Bijgevolg, een ingescheurde ringvingernagel en schrammen op mijn elleboog. Dat leed werd snel vergeten na wat sterilon en een pleister, want 

Niels vond maar liefst drie Tritonhorens tijdens onze klim. A huge one, a medium size Triton and last but not least a small precious beauty. Dat was om het in straattaal uit te drukken, kicken! Vandaag heb ik met mijn dremel plekjes rode alg van de schelpen verwijderd, ze goed gewassen en uitgespoeld en voorzien van een laagje olie. Klaar voor de photoshoot. 

En om eerlijk te zijn: Ben trots op deze Tritons. Het is echt een kunst ze te vinden langs de kust. En dan vindt Niels er zomaar drie achter elkaar! Daarom de oudjes ook even van stal gehaald voor een volle meeting na het Triton Trilateraal. Niels is voor een aantal dagen off-island, maar zal zijn vondsten zeker op afstand bewonderen door een bezoek aan het blog. Hij zal verrast zijn.

Charonia tritons  / Grote Tritonhorens / Triton's Trumpet, 
wat een heerlijk, fijne schelp!
  
zaterdag 18 oktober 2014

Pelikaan, rustig aan ...

Vanochtend in rust met een cappuchino op het balkon, spotte ik deze prachtige pelikaan. Hij (of zij) liet zich makkelijk fotograferen. Later begreep ik waarom. De stormkracht van Gonzalo heeft zijn vleugel beschadigd / gebroken. Heel moeilijk dat te zien en niets te kunnen doen. Wat kon ik doen? 

Zo'n watervogel benaderen, betekent hem / haar opjagen. Een actie die zeker geen goed zal doen, besloot ik. Hopen en bidden dan maar, dat rust ook herstel betekent voor deze pechvogel. Stootduiken zullen voorlopig niet gemaakt kunnen worden door de piscivoor. In gedachten ving ik al vis om te voeren, daar op die punt. Zonder vishengel? Nee. Vervolgens dacht ik aan de vis die Kamal dikwijls vangt op die rotspunt. Zou het gegeten worden als het de pelikaan op een presenteerblaadje zou worden aangeboden?

Eén gek kan meer vragen dan tien wijzen kunnen beantwoorden. De pelikaan moet het - zo bedacht ik me - nu hebben van dobberen op het water. Zo zal hij zijn maal moeten vangen. Visjes. Arme visjes. Wat in de mens bepaalt eigenlijk de gradatie in affectie en betrokkenheid voor andere levensvormen? Weer zo'n vraag van een dwaas. En nog zoiets, inleven met behoud van distantie, ik zal er nooit in uitblinken.

Ik dacht verder ... Een mens kan met gebroken vleugels toch zijn levensvlucht vormgeven. Met wat geluk en liefde. En wind mee. Of juist doordat in liefdevolle betrokkenheid, wind uit de zeilen wordt genomen, áls het leven eens tegenzit. Voor dieren lijken Darwin's wetten onverbiddelijk. 


Mooie Pelikaan, als je je hoofd te ruste wilt leggen, laat onze rots dan jouw rots in de branding zijn. Mensenzoon in Kraakpand aan de Kust

We fantaseren er wel over. Samen, veilig en beschut. 

We vormen ons beelden.

Hoe zou het zijn, permanent te leven zonder elektriciteit, stromend leidingwater, elektrische apparatuur, internet, een basisinkomen?Hoe zou het voelen het te moeten hebben van de goodwill, de aardigheid van anderen? Vreemden. Te moeten leven van wat de natuur je geeft. Hoe zou gaan als je helemaal bent aangewezen op jezelf? Zou het ons lukken? Zou het te doen zijn? Zou de eenzaamheid ons bij de keel grijpen? Waar zouden we beschutting vinden? 

Ze bestaan, zoals ze ook in het Westen bestaan. En in het Oosten en Noorden. De einzelgängers, de zwervers, de outcasts. De mensenkinderen met een sociaal stigma. Vandaag hij, morgen ik. Wie zal hij zijn, wat zal hij doen in zijn volgend leven?
vrijdag 17 oktober 2014

Veerkracht

We zijn even helemaal gevoel voor tijd kwijt. We zitten een kort kwartier op de bank, na een kort bezoek aan Moos. Vrijdagavond. In het donker terugrijden over een eiland dat nog overal sporen van Hurricane geweld toont, heeft iets sinisters. Welke dag is het vandaag? Het antwoord vraagt om concentratie. Vrijdag, weekend dus. Ik probeer terug te gaan in tijd. Maandagavond werden we overvallen. Inmiddels al weer een aantal dagen geleden. Toch staat alles op het eiland nog in het teken van Gonzalo. En onze gedachten gaan uit naar alles wat leeft op het eiland Bermuda dat Gonzalo vandaag ongevraagd op bezoek kreeg. Een Gonzalo die zich nota bene op zee heeft ontwikkeld tot een Hurricane, 
categorie 4. Ik heb nog geen nieuws gezien.

De dagen die volgden nadat wij Gonzalo trotseerden, stonden in het teken van hard werken en behelpen. Geen stromend water meer uit de kranen. Elektriciteit down. Internetverbinding down. Ik tap af van een router in mijn omgeving die nog wel dienst doet, zo goed en kwaad als lukt. Huishoudelijke apparaten en airco's die het hebben begeven. Liften die niet meer werken. De lijst van defecten kent nog even geen einde.

Er wordt door mensen heel hard gewerkt rondom het complex, aan huizen, gebouwen en aan wegen. Er is veel te doen, nog steeds. Houten elektriciteitspalen liggen om. Lantarenpalen liggen om. Hekwerken zijn gekatapulteerd. Daken losgeslagen. Struiken en bomen met wortel en al uit de grond gerukt. Zelfs een driehonderd jaar oude boom in de woonomgeving van Mitch heeft het loodje gelegd. Gonzalo heeft dit alles op zijn geweten.

Ik werkte hard in en rondom ons appartement. Eerst nadat na twee dagen het water weer ging stromen uit de kraan en door toiletten. Dat moment werd door ons als hemels ervaren. Het is warm, heel warm in de tropen. Er stond geen zucht wind. Dit in combinatie met een hoge luchtvochtigheid deed ons smachten naar stromend water. Plakkerig, zwetend en moe van spanning en inspanning doet een koude douche wonderen. 

Vanmiddag hebben we een eerste bezoek aan het strand in onze woonomgeving gebracht. Emma was na dagen binnen hangen ook toe aan afleiding. Het strand bleek omgeploegd door Gonzalo. Een verlaten strand. Langs de kust zag ik stukken afgebroken koraal en delen sponsdier en aangespoelde kreeften. Overal vlogen muggen en vliegjes. Ook de 'winkel' van shellman had een oplawaai gehad. De vertrouwde handgeschreven borden met teksten als 'Are you happy, make me happy', lagen uiteengereten langs de kustlijn. Maar ook de shellman blijkt net als iedere andere lokaal over een relaxte mentale veerkracht te beschikken. Een nieuwe tafel met materiaal pronkte - nog zonder klanten of bewonderaars - als trotse doorstart. 

En Niels, Niels vond wonderlijk genoeg een prachtige aangespoelde hertenkauri. Niels, de kauri-man. Deze Gonzalo-Kauri krijgt een plek in onze verzameling. Als 'levend' souvenir aan Gonzalo die langskwam. Al besef ik goed, dat voor het herinneren van Gonzalo geen ankers vereist zijn. We zullen niet snel vergeten hoe Gonzalo met al zijn opgebouwde kracht, als een hooligan op onze voordeur beukte en ons aan het dweilen zette.

woensdag 15 oktober 2014

Nieuws Nederland Gonzalo


wo 15 okt 2014, 13:22

Dode bij orkaan Sint Maarten

AMSTERDAM - 
De orkaan Gonzalo heeft op Sint Maarten een leven geëist. Een oudere man die zich aan boord van zijn boot in de Simsonbaailagune bevond, is om het leven gekomen bij de storm.
  Gonzalo heeft op Sint Maarten voor een grote ravage gezorgd. Veel boten zijn gezonken, de dierentuin op het eiland ligt in puin en veel dieren zijn gewond geraakt.
  De orkaan wordt steeds sterker en beweegt over de Atlantische Oceaan richting Bermuda, waar hij vermoedelijk vrijdag aankomt.

  dinsdag 14 oktober 2014

  Gonzalo Left

  Inmiddels wordt op het eiland de draad weer opgepakt. Ook wij hebben vandaag de handen flink uit de mouwen gestoken. Gonzalo heeft aanzienlijke schade veroorzaakt. Verhalen worden uitgewisseld. Formele nieuwsberichten komen nog langzaam door. Eerst morgen zullen de kranten een totaaloverzicht bieden. Duidelijk is inmiddels dat Gonzalo vooral de oostkant en het midden van het eiland heeft geraakt. Ook óns woongebied. Vermeldenswaard daarbij is dat deze hurricane met name de havenzijde van onze woonplaats knockout sloeg. De oceaanzijde die normaliter de zwaarste klappen incasseert, kwam er relatief ongeschonden vanaf. 

  Terugkijkend blijkt de impact en kracht van Gonzalo imponerend en groter dan die van Earl in 2010. Dat gevoel wordt tijdens het uitwisselen gedeeld.

  Video impressies van Gonzalo, maandag 13 oktober 2014

  lokale tijd 18:00 uur, blik vanuit de badkamer  lokale tijd 19:00, vanaf de bank (moment van ademhalen)
  Ter aanvulling enkele foto impressies van vandaag


  Today's Hurricane Dialogue about details

  Diana: Thank you Hedy, is that leak in the bathroom ceiling in your unit? Was the blown in window in Gary's unit below you? Looks like all the pool deck glass is shattered, but at least it stayed together and didn't turn into air borne shards like daggers, it had a safety film on the glass. Do you know if the elevator shafts were flooded or if the elevators are operative? How about the dome glass, is it intact, cracked? The Internet shows an article about SXM where 22 or 37 boats in the lagoon were sunk, one life lost thus far. It also says it will be a week or more to repair and remove debris from some of the smaller roads. I'll keep forwarding you information if you'd like. I'm really surprised at the number of damaged boats in the pond, especially the two catamarans on Babbitt Point, did they come from the lagoon, or wash ashore from the sea? Apparently our fridge is "dead" according to Connie. Talk with her, she has our key, and if you can use anything from our fridge, please take it before it spoils. All your photos came through, it is SO helpful to see the damage in your photos, keep sending them. Diana

  Hi Diana, Yes the leak is in our unit but also Gary's bathroom and Connie and Kamal's bathroom are damaged. Heard from Connie your unit was mostly ok. Only the fridge didn't work and some minor water I think. But they still have to do the unit to unit damage report. first they started with the outside. Most units on A side have the water intrusion because of the hurricane direction. Came from the lagoon side. Normally the oceanside gets hit the hardest. A lot of windows around the pooldeck came loose and were smashed. Some stayed in the frame. A lot of ac units were blown down. Simon erected them but I don't know if they still work all. Elevators are both toasted what I heard from Ricardo. Were like a waterfall yesterday. Gary's bathroom window was blown out. Also the door of 3C was smashed. As the hurricane turned the last 45 to 60 minutes the wind shifted to the oceanside. I had to put my weight to the door to prevent it from smashing in. Kamal and Jill did the same. Those doors are NOT hurricane proof at all!!!! The problem is that everyone expected a Tropical Storm so no extra measurements taken on the boats. The ankers and boey were dragged all the way. Five boats smashed from the lagoon on the rocks. One sunk before the parking lot and 4 or 5 smashed together near the OBBR entrance. Phonelines are down but I heard also like 20some boats sunk in the lagoon. The hurricane took everyone by surprise. The east side and centre of SXM are hit the hardest I think. Drove to Pointe Blanche and all the way look like a warzone. 

  NOS Nieuws over Gonzalo

  St. Maarten bekijkt schade orkaan

  Satelliet foto waar rechts orkaan Gonzalo te zien is
  Satelliet foto waar rechts orkaan Gonzalo te zien isAFP
  Door correspondent Dick Drayer
  Op Sint-Maarten is het openbare leven vandaag moeizaam op gang gekomen. Het bovenwindse eiland werd gisteren getroffen door orkaan Gonzalo en maakt nu de schade op.
  Scholen blijven nog de hele dag dicht en ook veel winkels houden hun deuren nog gesloten. Voordat de scholen weer opengaan, wil de overheid bomen, gebouwen en verkeersinfrastructuur controleren op veiligheid. 
  Hoe groot de schade is op het eiland en of er slachtoffers zijn, is nog niet bekend.

  Straten blank

  Maandagavond rond 17.00 uur lokale tijd trok de orkaan van de eerste categorie langs Sint-Maarten. De orkaan ging gepaard met windsnelheden tot 120 kilometer per uur en bracht enorm veel regen, waardoor straten en kelders onder water kwamen te staan. 
  Uit voorzorg waren alle scholen al dicht en hadden bedrijven hun deuren gesloten en hun personeel naar huis gestuurd. Ook de internationale Princess Juliana luchthaven was gesloten. 

  Ontwortelde bomen

  Tijdens de passage van de orkaan viel de stroom en het vaste en mobiele telefoonnetwerk op het eiland uit. Dinsdagochtend waren veel wegen nog niet begaanbaar vanwege rondslingerend puin en ontwortelde bomen. In de havens van Philipsburg en Marigot, aan de Franse kant van het eiland, zijn verschillende boten op de rotsen geslagen.
  Gonzalo is nu op open zee en neemt snel in kracht toe. Het Hurricane Center in Atlanta verwacht dat de orkaan groeit naar een orkaan van categorie drie, met windsnelheden van ten minste 178 kilometer per uur.
  Er is een orkaanwaarschuwing afgegeven voor de Bermuda-eilanden, waar Gonzalo dit weekend waarschijnlijk aan land komt.

  Tropical Storm raakt Sint Maarten als Hurricane Gonzalo

  Een eerste blik ...

  Boten die op de rotsen liggen, airco-units die losgerukt zijn op het topdek, balustrades waar delen van ontbreken, ramen die opengeslagen zijn, een voordeur van een appartement die het heeft begeven, waterschade aan plafonds en wanden van units. En meer. Dat is de stand die we vanochtend na ontwaken opmaakten in onze directe woonomgeving. En hoe het met de rest van ons eiland is gesteld, blijft vooralsnog een vraagteken. Internet- en telefoonverbindingen werken niet of slecht. Nieuwsupdates nog niet beschikbaar. Een wonder dat ik met de nodige hickups nog kan bloggen.

  Gonzalo heeft ons gisteren in de avonduren heftig geraakt. We hebben een aantal zeer spannende momenten ervaren in ons appartement dat direct aan de Atlantische Oceaan ligt. Met name de uren tussen zes en acht waren erg enerverend. De kracht van Gonzalo boezemde angst in. Meer dan de kracht die Earl destijds meenam op zijn route. 

  Blaren op de handen van het dweilen met de kraan open, want daar leek het op. Alle zeilen bijgezet bij het voorkomen van een doorbraak van onze voordeur. Daar stond het monster met volle kracht op te beuken. 

  Nu eerst een ontbijt, kopje thee en bijkomen na het uitwisselen van ervaringen met buren. Later op de dag, of misschien eerst morgen het grote puinruimen. Geen water uit de kranen meer. Er is een stilte voor en na de storm. Inmiddels schijnt hier de zon weer. 

  Foto's dinsdag 14 oktober 2014 'Gonzalo'